ZUIVERING VAN HUISHOUDELIJK AFVALWATER:

Anaërobe en aërobe zuivering
 • IBA : BIOGEX, Airgex
 • KWZI ≤ 100 IE : BIOGEX, Airgex
 • KWZI > 100 IE : uitvoering op maat
 • Septische putten
Nabehandeling van gezuiverd huishoudelijk afvalwater:
 • Chemisch
 • UV
 • Ozon
 • Omgekeerd osmose
Slibbehandeling:
 • Stabilisatie
 • Indikking
 • Ontwatering
 • Droging

ZUIVERING VAN INDUSTRIEEL AFVALWATER:

Mechanische zuivering:
 • KWS-afscheiders: OILGEX, OILGEX SV (tot 300 l/s)
 • Coalescentie-afscheiders: OILGEX COA, OILGEX SVCOA(tot 300 l/s)
 • Slibafscheiders: SLUDGE GEX
 • Vetafscheiders: GREASE GEX
Fysisch/chemische zuiveringstechnieken:
 • Flocculatie
 • Oxidatie
Nabehandeling van gezuiverd industrieel afvalwater:
 • Chemisch
 • Ozon
 • Omgekeerd osmose
Slibbehandeling:
 • Stabilisatie
 • Indikking
 • Ontwatering
 • Droging

REGENWATER:

Opvang:
 • Cilindrische regenwaterciternes
 • Rechthoekige bekkens
Filtering:
 • Regenwaterfilters van 2,5 l/s tot 150 l/s
Hergebruik :
 • Pompen
Buffering :
 • Cilindrische regenwaterciternes
 • Rechthoekige bekkens
Infiltratie :
 • Infiltratieputten
 • Infiltratiesysteem bestaande uit kunststof modules
Vertraagd afvoeren :
 • Wervelventiel
 • Knijpleiding
 • Pompinstallaties
Meten van bedrijfs(afval)water :
 • Venturi-meetgoten

GEPEX blauw
GEPEX grijs
contact
producten
watertreatmanagecontrol water treat management control
DOOR communicatie & vorm