Treat - Zuivering van Huishoudelijk afvalwater


GEPEX bezit de nodige know-how om voor elk specifiek project het geschikte zuiveringsprocédé te bepalen en dit in functie van lozingsnormen, vuilvracht, budget en het eventueel seizoensgebonden karakter.
Onze diverse biologische (vastbed, SBR, actief slib, wervelend en zwevend bed, MBR) en fysisch/chemische zuiveringstechnieken worden zowel in beton- als kunststofkuipen ondergebracht. Voor de slibbehandeling en de nabehandeling van het gezuiverd afvalwater (desinfectie, filtering, etc.) kunnen we u eveneens een kwalitatieve oplossing bieden.

Anaërobe en aërobe zuivering
 • IBA : BIOGEX 1-5, 7-11
 • KWZI ≤ 100 IE : BIOGEX
 • KWZI > 100 IE : uitvoering op maat
 • Septische putten
Nabehandeling van gezuiverd huishoudelijk afvalwater
 • Chemisch
 • UV
 • Ozon
 • Omgekeerd osmose
Slibbehandeling
 • Stabilisatie
 • Indikking
 • Ontwatering
 • Droging
contact
producten
watertreatmanagecontrol water treat management control
DOOR communicatie & vorm