Treat - Zuivering van Industrieel afvalwater


Het zuiveren en/of recycleren van bedrijfsafvalwater wordt steeds belangrijker. Het drinkwaterverbruik en de heffingen op lozing van bedrijfsafvalwater vormen een significante kostenpost voor de bedrijven. Deze heffingen zullen de komende jaren alleen maar stijgen waardoor zelf zuiveren in vele gevallen goedkoper zal worden dan ongezuiverd lozen. GEPEX biedt u hiervoor mechanische (KWS-, coalescentie-, slib- en vetafscheiders) en fysisch/chemische zuiveringstechnieken (filters, flocculatie, oxidatie, etc.) aan.
Voor de slibbehandeling en de nabehandeling van het gezuiverd afvalwater (desinfectie, filtering, etc.) kunnen we u eveneens een kwalitatieve oplossing bieden.

Mechanische zuivering
 • KWS-afscheiders: OILGEX, OILGEX SV (tot 300 l/s)
 • Coalescentie-afscheiders: OILGEX COA, OILGEX SVCOA(tot 300 l/s)
 • Slibafscheiders: SLUDGE GEX
 • Vetafscheiders: GREASE GEX
Fysisch/chemische zuiveringstechnieken
 • Flocculatie
 • Oxidatie
Nabehandeling van gezuiverd industrieel afvalwater
 • Chemisch
 • Ozon
 • Omgekeerd osmose
Slibbehandeling
 • Stabilisatie
 • Indikking
 • Ontwatering
 • Droging
contact
producten
watertreatmanagecontrol water treat management control
DOOR communicatie & vorm